RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema posebnom zakonu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu, pojedine usluge u turizmu pod određenim uvjetima mogu pružati i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i druge javne ustanove u okviru svoje osnovne djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom javne ustanove, zdravstvene ustanove u skladu s posebnim propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita, ustanove u kulturi, sindikati, udruge, škole, visoka učilišta i druge odgojno-obrazovne ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti, odnosno ispunjenja svojih ciljeva, te crkva ili vjerska zajednica.
      Više o tome može se pročitati u članku u kojemu se kroz primjere ističu pogreške na koje nailaze turistički inspektori u nadzoru neprofitnih organizacija.

1. Uvod
2. Što se ne smatra pružanjem usluga u turizmu
3. Koje usluge u turizmu mogu pružati udruge
4. Koje usluge u turizmu mogu pružati ustanove
5. Koje druge neprofitne organizacije mogu pružati usluge u turizmu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)