RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Radna skupina Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za izmjenu IASB-ova standardnog Menadžerskog komentara (u nastavku: menadžerski komentar) u prosincu 2019. godine objavila je cjeloviti tekst izmijenjenog standarda koji bi, nakon pristiglih komentara zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, bio objavljen kao prijedlog izmijenjenog teksta tog standarda.
      Radna je skupina s Odborom dogovorila cilj menadžerskog komentara kojim bi njegov sadržaj bio usmjeren na informacijske potrebe primarnih korisnika financijskih izvještaja, a koje bi izričito trebale sadržavati informacije koje su relevantne za njihovu procjenu budućih novčanih tijekova i upravljanja resursima poduzeća.
      Prijedlog izmjena objavljen je u punom opsegu (31 stranica) i u sažetom, tabličnom obliku, koji se prikazuje u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)