RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovom članku predstavlja svjetske trendove u području oporezivanja digitalne ekonomije o kojima se raspravlja i očekuje donošenje konsenzusa krajem 2020. godine na razini OECD/G20 Inkluzivnog okvira, temeljenog na usvojenom i javno objavljenom „Programu rada za razvoj rješenja i postizanje konsenzusa u izazovima oporezivanja koji proizlaze iz digitalizacije ekonomije“, a čiji su temelji postavljeni u završnom izvješću Mjere 1 BEPS-a iz 2015. godine „Porezni izazovi digitalne ekonomije“. Donošenjem konsenzusa očekuju se konkretne preporuke odnosno smjernice za oporezivanje digitalne ekonomije na svjetskoj razini, čije se praćenje smjera očekuje i od država članica EU-a donošenjem pravnih akata koji uređuju navedeno područje.

1. Uvod
2. Definicija digitalne ekonomije
3. Program rada na novim pravilima oporezivanja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)