RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se članku obrazlaže postupak povrata PDV-a stranim državljanima, građanima – fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz trećih područja, te primjena novog Obrasca PDV-P koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine. Jedan od bitnih uvjeta za mogućnost ostvarivanja povrata PDV-a za te osobe je da vrijednost kupljenih dobara po jednom računu treba biti viša od 740,00 kn s PDV-om, a povrat mogu ostvariti izravno od prodavatelja, u maloprodaji gdje su dobra kupljena ili putem posrednika. To za prodavatelja znači da za vraćenu svotu PDV-a fizičkoj osobi može smanjiti poreznu obvezu. Osim primjene novog obrasca, novost je i to da se povrat PDV-a može ostvariti i za dobara za opremanje i opskrbu bilo kojega prijevoznog sredstva kojim se koristi u privatne svrhe.
      O uvjetima koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na povrat PDV-a, opširnije se može pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
3. Obrazac PDV-P – elementi i popunjavanje
4. Isplata povrata PDV-a kupcu u putničkom prometu
5. Evidentiranje povrata PDV-a u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama prodavatelja
6. Osobitosti povrata PDV-a prodavatelja – obrtnika „dohodaša“
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)