RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Diplomatska konzularna predstavništva stranih država u Hrvatskoj imaju nešto drukčiji status poslodavca u vezi s obračunavanjem i plaćanjem obveznih doprinosa poreza na dohodak i prireza iz plaća i na plaće kod njih zaposlenih radnika. Doprinose iz plaća i na plaće radnika obvezni su obračunavati i plaćati jednako kao i ostali poslodavci, a porez na dohodak iz plaća obvezni su obračunavati sami radnici. Iznimno, predstavništvo može preuzeti i obvezu obračunavanja i plaćanja poreza i prireza. Poslodavac o obračunanim doprinosima, a radnici za obračunani porez i prirez obvezni su izvješćivati Poreznu upravu putem Obrasca JOPPD, pri čemu su za njih određene posebne oznake.

1. Uvodne napomene
2. Stope i dospijeće obveznih doprinosa
3. Porez na dohodak i prirez
4. Primjeri obračuna doprinosa poreza na dohodak i prireza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)