RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
  • Članak:Plaće zaposlenih umirovljenika
  • Stranica:126.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

       Od 1. siječnja 2019. godine svi umirovljenici, osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad, mogu zasnovati radni odnos i raditi najviše polovinu od punoga radnog vremena a da im se ne obustavlja isplata mirovine. U tom slučaju ostvaruju status zaposlenika osiguranog s osnove radnog odnosa uz korištenje svih prava kao i ostali zaposlenici. Najniža plaća koju umirovljenik može ugovoriti s poslodavcem je minimalna plaća utvrđena razmjerno radnom vremenu koja je ujedno i osnovica za plaćanje svih doprinosa, osim zaposlenog umirovljenika koji je član uprave trgovačkog društva, izvršni direktor, likvidator, koji se nalaze u registru Trgovačkog suda te upravitelji zadruga za koje treba voditi računa o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa i o posebnim oznakama pri iskazivanju podataka u Obrascu JOPPD. Gornjeg ograničenja visine plaće nema.

1. Koji umirovljenici mogu zasnovati radni odnos a da im se ne obustavi isplata mirovine
2. Rad umirovljenika prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Socijalni i porezni status umirovljenika u radnom odnosu
4. Umirovljenici članovi uprave trgovačkog društva, izvršni direktori, likvidatori i upravitelji zadruge
5. Prava zaposlenih umirovljenika u vezi s neoporezivim naknadama
6. Prava iz zdravstvenog osiguranja zaposlenih umirovljenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)