RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
  • Članak:Prijeboj i osnivanje ustanove
  • Stranica:110.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeboj potraživanja koja su povezana s obračunanim prihodima te osnivanje ustanove ako je osniva lokalna jedinica. Prijeboj kao jedan od načina prestanka obveze nije zapriječen u proračunskom sustavu. Pri tome se mora pratiti je li riječ o prijeboju koji je povezan s obračunanim prihodima stoga što se ona prijebojem smatraju naplaćenima. Iako će lokalna jedinca u okolnosti kada će prestati postojati ustanova, u načelu, vratiti svoja sredstva kao da je riječ o financijskoj imovine, osnivački će se rashodi kod lokalne jedince smatrati rashodima, a ne izdatcima za stjecanje financijske imovine, pri čemu bi se uz izdatke zadužio i račun financijske imovine.

1. Prijeboj u vezi s obračunanim prihodima
2. Osnivanje ustanove

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)