RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pitanja vezana uz likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) učestala su u aktualnoj praksi, s obzirom na različita motrišta tog instituta.
      U tom smislu, autori u ovome članku razmatraju bitna pitanja vezana uz računovodstveno-porezno motrište tzv. redovne (klasične) likvidacije d.o.o-a (ne i ostalih trgovačkih društava) i važna statusno-pravna pitanja toga instituta.

1. Uvod
2. Pojam i zakonski temelj likvidacije
3. Razgraničenje instituta
4. Ukratko o provedbi likvidacije
5. Radno-pravno motrište i ovrha
6. Računovodstveno i porezno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
7. Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za društvo u postupku likvidacije na primjeru iz poslovne prakse
8. Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)