RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od početka 2019. godine u primjeni je Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 – Najmovi. Svi obveznici primjene navedenog standarda trebaju voditi računa o zahtjevima koje postavlja standard u slučaju izmjene ugovora o najmu. Autorica u ovome članku piše o zahtjevima kada se izmijene uvjeti ugovora o najmu te daje praktične primjere.

1. Uvod
2. Definiranje izmjene ugovora u skladu sa standardom
3. Ponovna procjena obveze po osnovi ugovora o najmu
4. Izmjena najma
5. Porezni status izmjena ugovora i amortizacije imovine s pravom korištenja
6. Odgođena porezna imovina
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)