RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1.1. UPLATA PDV-a
1.2. IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA OPZ-STAT-1
1.3. POVRAT PDV-a STRANCIMA − FIZIČKIM OSOBAMA
2. POREZ NA PROMET NEKRETNINA
3. POREZ NA POTROŠNJU
4. POREZ NA DOBITAK
5. POREZ PO ODBITKU
6. KOMORSKI DOPRINOS
6.1. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
6.2. ČLANARINA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
7. TURISTIČKA ČLANARINA
8. SPOMENIČKA RENTA
9. NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)