RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Prilog stručne obavijesti - 2.2020
  • Članak:VII. Kamate
  • Stranica:66.
  • Autor/i:

Sažetak:

1. UGOVORNE KAMATE
1.1. KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
1.2. KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA
2. ZATEZNE KAMATE
2.1. NAČIN OBRAČUNA KAMATA
2.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. DO 2013.
2.3. STOPE ZATEZNIH KAMATA DO 29. LIPNJA 2013. ZA PODUZETNIKE
2.4. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 30. LIPNJA 2013. DO 31. SRPNJA 2015. ZA ODNOSE IZMEĐU PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA
2.5. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 1. KOLOVOZA 2015.

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)