RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA
2. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR
3. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR UMJETNIKA
4. OBRAČUN POREZA NA DRUGI DOHODAK OSLOBOĐEN DOPRINOSA
5. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK
6. PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)