RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
  • Članak:Ponuda i prihvat ponude
  • Stranica:213.
  • Autor/i:Antonio Marečić , mag. iur.

Sažetak:

Autor u ovom članku nastoji dati prikaz pojma ponude, njezina učinka i prihvata te koje se dvojbe tom prilikom javljaju, osobito kroz osvrt na sudsku praksu, uz napomenu da će se ovaj članak u najvećem dijelu oslanjati na Zakon o obveznim odnosima, ali će se spomenuti i posebne (specijalne) propise kojima su uređena pojedina pitanja vezana za ponudu i prihvat.

1. Uvod
2. Što je ponuda
3. Učinak ponude
4. Prihvat ponude
5. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)