RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2019. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok su, ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi, obvezni ili nisu podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Na pomorca koji kao član posade broda plovi u nacionalnoj plovidbi, zaposlenog kod tuzemnog poslodavca, a za kojeg tuzemni poslodavac tijekom godine obračunava i uplaćuje doprinose, porez na dohodak i prirez, ne odnose se odredbe propisa koje objašnjavamo u ovom članku i ako brod tijekom kalendarske godine povremeno plovi u međunarodnim vodama, a radi obavljanja brodskog pothvata.
      U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi.

1. Koji su pomorci obvezni predati poreznu prijavu
2. Obvezno osiguranje i izdatci za doprinose
3. Obračun pomorskog dodatka – izdatak
4. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH
5. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)