RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
  • Članak:Predaja Obrasca OPZ-STAT-1
  • Stranica:114.
  • Autor/i:Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Sažetak:

      Porezni obveznici upisani u registar PDV-a koji na dan 31. prosinca 2019. imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja za isporuke dobara i usluga, obvezni su sastaviti statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima. Navedeno se izvješće dostavlja Poreznoj upravi elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 u rokovima podnošenja prijave poreza na dohodak (do 29. veljače) ili poreza na dobitak (do 30. travnja).
      Autor u članku piše o obveznicima dostave izvješća te obrazlaže način i daje primjer popunjavanja Obrasca OPZ-STAT-1.

1. Uvod
2. Obveznici predaje izvješća
3. Definicija dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja
4. Rokovi dostave statističkih izvješća
5. Sadržaj Obrasca OPZ-STAT-1
6. Primjer ispunjavanja obrasca OPZ-STAT-1

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)