RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poduzetnici – obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak za 2017. i 2018. godinu, obvezni su to nastaviti sljedeća tri porezna razdoblja pod uvjetom da su u prethodnoj godini ostvarili ukupni prihod do 3 mil. kuna. Prema tome, ti će poduzetnici primjenjivati novčano načelo i kod prijave poreza na dobitak za 2019. godinu i Poreznoj će upravi najkasnije do 30. travnja dostaviti Obrazac PD-NN. Za 2019. godinu u primjeni je NOVI Obrazac PD-NN.
      Prijavu poreza na dobitak prema novčanom načelu primijenit će i oni obveznici poreza na dobitak koji su se za ovu metodu odlučili početkom prošle godine i do 15. siječnja 2019. godine dostavili Poreznoj upravi „Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice“. Međutim, sve do podnošenja prijave po­reza na dobitak za 2019. godinu (najkasnije do kraja travnja 2020.) ovi poduzetnici mogu Poreznoj upravi dosta­viti „Izjavu o odustajanju od utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu“ i poreznu pri­javu sastaviti u skladu s odredbama iz čl. 5., st. 1. Zakona o porezu na dobit na Obrascu PD.

1. Uvod
2. Postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela
3. Sastavljanje Obrasca PD-NN
4. Preneseni porezni gubitak
5. Primjer utvrđivanja poreza na dobitak prema novčanom načelu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)