RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
  • Članak:Sufinanciranje i darivanje
  • Stranica:36.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      S obzirom na to da pojam sufinanciranja nije zakonski sadržajno uređen, njime se mogu obuhvatiti različiti ugovorni odnosi. Jedan od njih je da se njime ostvaruje neki od oblika darivanja. Prema obvezama koje postoje ili ne postoje pri sufinanciranju, ono se i odgovarajuće knjigovodstveno evidentira. Iako se pri darivanju pravnih osoba porezni propisi moraju poštovati, dopustivost darivanja drugih pravnih osoba koje imaju neprofitna obilježja uređuju, u načelu, interni akti neprofitnih organizacija koje daruju. Ti su akti izvorište financijskog planiranja takvih tijekova.

1. Sufinanciranje
2. Darivanje druge neprofitne organizacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)