RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku podsjeća na zakonodavni okvir kojim je u javnom sektoru uređen otpis nejavnih davanja, odnosno daje odgovor na pitanja kako i kada država, općine gradovi i županije te njihovi proračunski korisnici mogu otpisati nejavna davanja.

1. Uvod
2. Na koga i na što se primjenjuje uredba
3. Odlučivanje prilikom otpisa potraživanja RH te općina, gradova i županija
4. Posebni slučajevi otpisa prema Uredbi
5. Postupak odlučivanja prilikom otpisa potraživanja proračunskih korisnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)