RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis – inventuru krajem poslovne godine, a iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini. Upravo se zbog toga u ovom članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba – dohodaša koji utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka u Obrascu KPI.
      U nastavku se daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.

1. Uvod
2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma koje primjenjuju obrtničke djelatnosti
3. Što se popisuje u obrtničkim djelatnostima
4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod dohodaša
5. Primjer evidentiranja utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama dohodaša
6. Zaključak
Odluke Hrvatske obrtničke komore

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)