RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema čl. 34. st. 1. Zakona, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja trebaju utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.
      Napominjemo da u odnosu na prethodnu godinu, ova skupina poreznih obveznika treba voditi računa o promjenama s motrišta dohotka i novostima pri izradi godišnje porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti. U nastavku se daje pregled obveza u vezi sa sastavljanjem i pripremom godišnje porezne prijave za samostalne obrtničke djelatnosti za 2019. godinu.

1. Kako je trebalo evidentirati primitke i izdatke u poslovnim knjigama obrtnika i slobodnih zanimanja u 2019. godini
2. Evidentiranje poslovnih primitaka u poslovnim knjigama
3. Evidentiranje poslovnih izdataka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)