RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2020. godini je 1.218,75 kn mjesečno.

1. Uvodno
2. Tko se smatra osobom s invalidnošću
3. Tko je obvezan zaposliti osobe s invalidnošću
4. Postupak prijave u očevidnik
5. Naknada za nezapošljavanje osoba s invalidnošću
6. Nagrade za poslodavce koji zapošljavaju više osi-ja nego što je propisano zakonom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)