RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Porezni tretman isporuka u nizu ovisi, između ostaloga, o kretanju dobara. Budući da je riječ o materijalnom uvjetu za kvalifikaciju isporuke u nizu kao isporuke dobara unutar EU-a ili lokalne isporuke, zakonodavac Unije je propisao pravila o pripisivanju prijevoza konkretnoj isporuci u okolnostima kada je za prijevoz dobara u drugu državu članicu EU zadužen jedan od isporučitelja u nizu različit od prvog isporučitelja, a dobra se prevoze izravno od prvog isporučitelja do zadnjeg kupca u nizu.

1. Uvod
2. Pripisivanje prijevoza
3. Sudska praksa Suda EU
4. Nove odredbe o pripisivanju prijevoza
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)