RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Porezni obveznik, rezident Republike Hrvatske, obvezan je, u skladu s čl. 6. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.), a prema načelu svjetskog dohotka, prijaviti ukupnu svotu dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka koji je ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu, te na nju platiti porez na dohodak. Na koji način se prijavljuje inozemni dohodak i plaća li se u Republici Hrvatskoj predujam poreza ili u zemlji izvora dohotka, ovisi o tome primjenjuje li se s državom u kojoj je dohodak ostvaren Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO) te o posebnosti svakoga pojedinog ugovora koji je Republika Hrvatska sklopila s drugim državama ugovornicama.
      U nastavku možete pročitati kako se prijavljuje dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u inozemstvu u zemljama s kojima Republika Hrvatska ima potpisani Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a kako ako nema potpisani Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

1. Uvod
2. Pitanje rezidentnosti
3. Prijava dohotka od nesamostalnog rada

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)