RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. siječnja 2020. godine za članove uprave i likvidatore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna osiguranja. Nove se osnovice odnose na doprinose koje treba podmiriti za siječanj. Mjesečna osnovica za obračunavanje doprinosa utvrđuje se na temelju statistički utvrđene prosječne plaće. Prosječna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. godine (Nar. nov., br. 104/19.), prema kojoj su utvrđene osnovice za plaćanje doprinosa po svim osnovama obveznih osiguranja, za 2020. godinu je 8.742,00 kuna.
      Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Članovi uprave i likvidatori samostalni osiguranici
3. Podmirivanje doprinosa za osiguranike u radnom odnosu
4. Kada će se utvrđivati godišnja osnovica za obračun doprinosa
5. Član uprave može se odreći svoje neto-plaće
6. Umirovljenici u svojstvu članova uprave ili prokuristi
7. Nerezidenti u svojstvu članova uprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)