RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
  • Članak:Porez na dobitak
  • Stranica:27.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak bez obzira na to je li proračunska osoba obveznik poreza na dobitak na temelju obračuna ili paušalno. Neke od proračunskih osoba su i obveznici poreza na dobitak te moraju podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu ili ga plaćaju prema rješenju o paušalnom oporezivanju. Tijekom godine bilježe se plaćanja predujmova, u što se uključuje i onaj koji je početkom 2020. godine plaćen za 2019. godinu.

1. Porez na dobitak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)