RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Sudionici na izborima za predsjednika Republike Hrvatske obvezni su poštovati odredbe posebnog zakona kojim je uređeno financiranje izborne promidžbe te sustav izvještavanja. Zakonskim su propisima uređena posebna pravila, a koja se, između ostalih, odnose i na primanje donacija za financiranje izborne promidžbe te postupanje s donacijama ako su zaprimljene suprotno odredbama zakonskih propisa.
      O svemu prethodnome, s naglaskom na obrasce izborne promidžbe i način njihova generiranja, pišu autorice ovog članka.

1. Uvod
2. Izborna promidžba
3. Poseban račun za financiranje izborne promidžbe
4. Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe – vlastita sredstva i donacije
5. Troškovi izborne promidžbe
6. Obveza dostave financijskih izvješća/izvještaja od strane izbornih sudionika
7. Obveze u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti, nepravovaljanosti ili odustanka od kandidature
8. Objava financijskih izvješća/izvještaja
9. Naknada troškova izborne promidžbe
10. Raspoređivanje neutrošenih sredstava preostalih na posebnom računu
11. Obrasci izborne promidžbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)