RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV-a prelaze prag isporuka dobara i usluga u tekućoj ili prethodnoj godini u svoti većoj od 300.000,00 kn, smatraju se obveznicima PDV-a. Međutim, i oni koji nisu prešli taj prag, tzv. mali porezni obveznici, smatraju se poreznim obveznicima i u određenim poreznim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez.
      Ovim se člankom daju posebitosti i obračunske radnje za ovu skupinu obveznika, a koje se odnose na sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2019. godine, odnosno Obrazac PDV za prosinac 2019. godine. Detaljnije o ulasku u sustav PDV-a poreznih obveznika tijekom godine može se pročitati u časopisu RRiF, br. 10/19., str. 99, a o izlasku iz sustava PDV-a u časopisu RRiF, br. 12/19., u rubrici POREZI.

1. Uvod
2. Porezni položaj neprofitnih pravnih osoba kao obveznika PDV-a i kao malih poreznih obveznika
3. Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)