RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U Republici Hrvatskoj osnovane su turističke zajednice radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.
      S obzirom na to da je donesen novi paket zakona kojima se uređuje poslovanje u turizmu, ovim ih se člankom upućuje na te promjene te se naglašavaju razlike u odnosnu na prethodno važeći pravni okvir kojim se uređivalo to područje.

1. Uvod
2. Turističke zajednice
3. Zakoni koji definiraju izvorne prihode turističkih zajednica

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)