RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. Svaki je poslodavac obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu te odgovara za organiziranje i provedbu zaštite na radu, neovisno o tome je li zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.
      Autorica u članku stoga iznosi bitne obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu.

1. Uvod
2. Obveznici primjene mjera zaštite na radu
3. Organiziranje i provedba zaštite na radu
4. Izrada procjene rizika
5. Obveze poslodavca
6. Odgovornost poslodavca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)