RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Državne potpore i potpore male vrijednosti namijenjene su poduzetnicima za obavljanje gospodarske djelatnosti.
      Vrstu i namjenu potpore koje će dodijeliti određuju isključivo davatelji potpora, ovisno o cilju koji žele postići i, naravno, visini sredstava kojima raspolažu. U nastavku članka prikazani su uvjeti na čije ispunjenje osobito moraju pripaziti i davatelji i primatelji potpora, kako ne bi došlo do nepravilnosti prilikom dodjele i korištenja potpore.

1.Uvod
2. Prihvatljivost sektora za dodjelu potpora male vrijednosti i državnih potpora i način dodjele
3. Eliminacija nepravilnosti prilikom dodjele / dobivanja državne potpore iz uredaba o skupnom izuzeću
4. Što je potrebno znati prilikom dodjele / dobivanja potpore male vrijednosti
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)