RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku daje kratak osvrt na izmjene u sustavu fiskalne odgovornosti koje se odnose na čelnike trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima su vlasnici, odnosno osnivači država i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, zbog stupanja na snagu nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koja je na snazi od 12. listopada 2019. godine.

1. Uvod
2. Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
3. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
4. Obveze prilikom primopredaje
5. Način i rokovi predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti
6. Uvođenje obvezne izobrazbe o sustavu fiskalne odgovornosti
7. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)