RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ubuduće će pružatelji platnih usluga morati tijelima država članica dostavljati određene podatke o plaćanjima u prekograničnim prodajama, kojima će stručnjaci za borbu protiv prijevara (mreža Eurofisc) zatim moći pristupiti te ih analizirati. Prah za ulazak u sustav PDV trebalo bi podići na 85.000 EUR-a. Ažurirana je lista poreznih oaza. Rezolucijom EU parlamenta zahtijeva se od članica taži da se zakonski propišu obvezu velikim kompanijama da izvješćuju koje poreze plaćaju i u kojoj zemlji.
      Slično nedavnoj talijanskoj odluci i grča vlada uvodi pojednostavnjeno paušalno oporezivanje  bogataša kako bi ih privukla na privukla na preseljenje u Grčku.

1. Ministri financija dogovorili poboljšanja u sustavu PDV-a
2. EU ažurirao crnu listu poreznih oaza
3. Revizori: nužno bolje upravljanje sredstvima za SMR
4. Sudska tužba protiv Mađarske zbog minimalne trošarine na cigarete
5. Švicarska objavila PDV smjernice za sportaše
6. EP: velike kompanije trebale bi izvijestiti gdje plaćaju poreze
7. Grčka poreznom politikom privlači bogataše

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)