RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
  • Članak:Obveze revizora prilikom inventure
  • Stranica:182.
  • Autor/i:Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sažetak:

      Ako su zalihe značajne za financijske izvještaje, revizor treba pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi s postojanjem i kvalitativnim stanjem zalihe. U slučajevima kada društvo, obveznik revizije revizora iz određenih razloga ne obavijesti o datumu provedbe godišnjeg popisa, najčešće je revizor u nemogućnosti izraziti nemodificirano revizorsko mišljenje zbog nedovoljno prikupljenih dokaza za poziciju zaliha. Više o obvezama revizora i društva obveznika revizije vezano za godišnji popis autorica pojašnjava u članku.

1. Uvodno
2. Zahtjevi revizorskih standarda u vezi s inventurom
3. Što ako se popis obavlja na dan prije kraja godine
4. Nemogućnost prisustvovanja inventuri
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)