RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 o poreznom tretmanu transakcija vezanih uz financijski lizing. U različitim okolnostima Sud odlučuje o pravu poreznog obveznika, davatelja lizinga, na smanjenje porezne osnovice u slučaju raskida ugovora o financijskom lizingu zbog neplaćanja naknada za lizing. Nadalje, u slučaju obavljenih transakcija sale and lease back (povratni lizing), Sud odlučuje o obvezi ispravka odbitka PDV-a korištenog za nekretnine koje su predmet tih transakcija.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-242/18 Unicredit leasing ead
3. Presuda u predmetu C-404/16 Lombard ingatlan lizing zrt.
4. Presuda u predmetu C-201/18 Mydibel sa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)