RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Za izlazak iz sustava PDV-a od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje se prag – vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini u svoti manjoj od 300.000,00 kn bez PDV-a. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a (nije propisan obrazac) treba predati najkasnije do 15. siječnja 2020. godine. Međutim, mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV-a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini prelazi propisani prag. To znači da su mnogi mali porezni obveznici već ušli u sustav PDV-a tijekom godine jer su prešli propisani prag od 300.000,00 kn, a samo oni porezni obveznici koji su taj prag prešli u prosincu 2019. godine trebaju ući u sustav PDV-a od 1. siječnja 2020. godine.

1. Uvod
2. Ulazak u sustav PDV-a od 1. Siječnja 2020. Godine
3. Izlazak iz sustava PDV-a od 1. Siječnja 2020. Godine
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)