RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U časopisu RRiF, br. 9/19. i 10/19., pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) u zemljama članicama Europske unije (dalje: EU), koji su rokovi i način podnošenja zahtjeva te koja se dokumentacija pritom zahtijeva. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a ostvaruju povrat PDV-a koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u RH.

1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
3. Zahtjev za povratom – elementi i popunjavanje
4. Primjeri povrata PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
5. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)