RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Tijekom prosinca, u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi. Načini i uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni kako bi se omogućila neoporeziva isplata prigodnih nagrada radnicima i ostalim osobama (osobe na stručnom osposobljavanju, obrtnicima) i ostala dvojbena pitanja pojašnjeni su u članku.

1. Pravo na isplatu prigodnih nagrada
2. Porezni tretman prigodnih nagrada
3. Božićnica
4. Dar djetetu do 15 godina života
5. Dar u naravi
6. Isplata oporezivih nagrada zaposlenicima
7. Isplata božićnice mladoj osobi
8. Božićnica osobama na stručnom osposobljavanju
9. Isplata prigodnih nagrada obrtnicima
10. Isplata neoporezive božićnice i dara za dijete uz otvoreni zaštićeni račun radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)