RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Čest je slučaj da se rashod priznaje u jednom izvještajnom razdoblju, a pretporez u drugom. Naime, iako se mora priznati rashod razdoblja, u nekim okolnostima, ako je riječ o obvezniku obračunavanja poreza na dodanu vrijednost, u istom se razdoblju ne može priznati potraživanje za pretporez već se odgađa za iduće razdoblje. Pri prodaji dugotrajne nefinancijske imovine mora se razmotriti ima li ona neku knjigovodstvenu vrijednost te kada je ona nabavljena jer o tome ovisi način knjiženja njezine prodaje. Ponekad se ni u toj okolnosti ne iskazuje rashod od njezine prodaje.

1. Pretporez koji se ne priznaje u 2019. Godini iako je povezan s rashodima za tu godinu
2. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)