RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
  • Članak:Naplata potraživanja i prodaja udjela
  • Stranica:98.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      Pri prodaji koja se naplaćuje putem kartičarske kuće pozornost se posvećuje pravilnom iskazivanju i praćenju naplate potraživanja od kartičarske kuće te iskazivanju rashoda koji su povezani s tom uslugom posredovanja za koju, u načelu, ne postoji izravan novčani tijek. Kada se prodaju udjeli u trgovačkim društvima, primjereno je da se primitci iskazuju u razredu 8, pri čemu se uočava da ne postoje prepoznatljivi računi za iskazivanje potraživanja od kupca za te udjele.

1. Naplata potraživanja
2. Prodaja udjela u trgovačkom društvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)