RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Popis (inventura) koju poduzetnik  treba obaviti najmanje krajem poslovne godine je zakonska obveza. S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva, popis je vrlo bitan u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je "istiniti" i pošten (objektivan) financijski položaj. Ako taj zahtjev nije ispunjen, odnosno ako nisu provjerene sve stavke imovine i obveza, teško će se netko moći pouzdati u takve financijske izvještaje. U članku se opisuju postupci i daju organizacijska rješenja u svrhu ispunjenja zakonske obveze popisa imovine i obveza (dugovanja).

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa
2. Organizacija godišnjeg popisa
3. Izvanredni popis
4. Uslužni popis
5. Kontinuirani popis
6. Provedba popisa
7. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu
8. Odlučivanje o popisnim razlikama
9. Tehnološki manjkovi
10. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)