RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Slanje reklamnih poruka kupcima, potrošačima i javnosti porezno je priznan trošak s pravom odbitka pretporeza. S druge strane za troškove reprezentacije ne može se odbiti pretporez, ali se može priznati kao 50 % troška. Darovi poreznog obveznika za općekorisne društvene djelatnosti mogu se priznati kao trošak razdoblja do svote koja čini do 2 % prihoda iz prethodne giodine. Isporuka dobara i usluga za te namjene smatra se oporezivom.

1. Troškovi promidžbe (reklame) – kao poslovni troškovi
2. Troškovi promidžbe u sustavu poreza na dobitak
3. Troškovi promidžbe u sustavu PDV-a
4. Knjiženje isporuka dobara u svrhu promidžbe
5. Knjiženje ostalih troškova promidžbe
6. Reprezentacija prema poreznim propisima
7. Darovi poslovnim partnerima i potrošačima
8. Troškovi darovanja za opće korisne djelatnosti
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)