RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo. Od 1. rujna 2019. godine neki već postojeći neoporezivi primitci radnika su povećani, a uvedeni su i neki novi. U ovom članku daje se pregled neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). Daje se i pregled oznaka neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD i oznaka osobnog primanja koji se upisuju u nalozima za isplatu te postupanje pri isplati na račun u slučaju ovrhe.

1. Uvod
2. Neoporezive svote naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka radnika
3. Popunjavanje naloga za isplatu neoporezivih primitaka
4. Priznavanje troškova nastalih s osnove neoporezivih primitaka
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)