RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autori u ovome članku objašnjavaju pojam prijenosa dionica manjinskih dioničara, pretpostavke prijenosa te opisuju postupak prijenosa. Uz to navode institute predviđene za zaštitu manjinskih dioničara.

1. Uvod
2. Pojam
3. Pretpostavke
4. Postupak prijenosa dionica
5. Upis odluke o prijenosu dionica u sudski registar
6. Zaštita prava manjinskih dioničara
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)