RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prestanak radnog odnosa utječe na korištenje određenih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja radnika osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U članku se opisuje kako činjenica prestanka radnog odnosa utječe na status u obveznom zdravstvenom osiguranju, naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i na neka prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

1. Status u obveznom zdravstvenom osiguranju
2. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
3. Prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)