RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. EFB preporučuje radikalnu izmjenu proračunskih pravila
2. Odobrene nove norme za kućanske uređaje
3. Porast zaplijenjenih pošiljaka na granicama EU-a
4. U potpunosti na snazi direktiva o platnim uslugama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)