RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju promjene povezane s ošasnom ostavinom te razlika zbog primjene valutne klauzule.
      Proračunske jedinice pojavljuju se kao nasljednici. Tada je prijeporno kako iskazati tu imovinu koja je dobivena, a koja može biti predmetom ovrhe.
      U nabavnu vrijednost imovine ne uključuje se razlika vrijednosti koja se javlja zbog primjene razlike valutne klauzule.

1. Ošasna ostavina
2. Valutna klauzula

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)