RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Krajem poslovne godine korisno je podsjetiti se na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih nenaplativih potraživanja od kupaca. To treba učiniti prvenstveno s motrišta poreza na dobitak – utvrditi je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom trošku, ali jednako tako treba razmotriti i računovodstveno postupanje s tim u vezi. Više o tome u nastavku članka.

1. Uvod
2. Priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca s motrišta računovodstvenih standarda
3. Rokovi ispunjenja novčane obveze
4. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca s poreznog i računovodstvenog motrišta
5. Otpis potraživanja od kupaca
6. Zaključna napomena

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)