RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Naplata prijave gosta
  • Razlika između najma stana i pružanja ugostiteljske usluge smještaja udomaćinstvu u sobi, apartmanu ili kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik
  • Pružanje usluga turističkog vodiča od strane državljana treće države
  • Upit o uslugama koje iznajmljivač smije pružati i zaračunavati gostima
  • Ležaljke na koncesioniranoj plaži

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)