RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku nastoji skrenuti pozornost na različitost prakse u sporovima oko zajedničke pričuve, upozoriti na odluke Ustavnog suda koje su riješile određena sporna pitanja, ali ih sudovi još uvijek zanemaruju i ne primjenjuju. Autorica predlaže i neke odgovore koji bi mogli dovesti do rješenja određenih problema kao i usklađenja sudske prakse.

1. Uvod
2. Aktivna legitimacija za pokretanje postupka pred sudom
3. Pasivna legitimacija
4. Tužbeni zahtjev u parnicama radi naplate zajedničke pričuve
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)