RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovogodišnja izmjena Zakona o parničnom postupku uvela je promjene vezane uz naknadu troškova parničnog postupka i to kako u slučaju kada stranka djelomično uspije u postupku tako i u slučaju kada stranka odbije sudjelovati u postupku mirenja.
S obzirom na to da troškovi postupka mogu značajno utjecati na postupanje stranaka tijekom parničnog postupka, autorica u ovom članku analizira pravila o troškovima postupka.

1. Uvodne napomene
2. Mirenje i naknada troškova
3. Parnični troškovi
4. Odlučivanje o troškovima postupka
5. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)